APA ITU PENGAKAP KELANA??

  Pengakap Kelana atau "Rovers Scout" ialah kumpulan Pengakap bahagian dewasa di bawah Persekutuan Pengakap Malaysia yang berusia antara 17 tahun sehingga 25 tahun. Pengakap Kelana ialah bahagian yang ke-4 dalam siri latihan berpengakap, iaitu Pengakap Kanak-kanak, Pengakap Muda, Pengakap Remaja dan yang ke-4 Pengakap Kelana.

  Tujuan bahagian ini, adalah membolehkan Pengakap meneruskan latihan, sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Peringkat ini adalah penting bagi melengkapkan seorang Pengakap untuk menghadapi hari mukanya agar ia dapat memainkan peranan yang cergas dan positif dalam masyarakat. Ia adalah proses penemuan diri atau mengenal diri di dalam penyesuaian dengan tujuan dan prinsip pergerakan.

  Pengakap Kelana yang telah diiktifar, perlu mengambil beberapa peringkat latihan secara individu atau berkumpulan sama ada formal atau tidak formal. Anugerah B-P diberikan kepada Pengakap Kelana yang mengambil bahagian dalam sesuatu rancangan dengan latihan dalam intitusi/kawasan yang meliputi "Aim of tha Assocation". Pengakap Kelana yang berkeinginan untuk memegang jawatan sebagai Pemimpin ataupun wakil di peringkat daerah atau negeri, mereka sepatutnya berusaha untuk melengkapkan Kursus Kepimpinan Manikayu bagi unit Pengakap Kelana.


YEOH SENG CHOON
Pesuruhjaya Latihan Negara0 comments: